www.cf.mk

log„Малкумина знаат какви се симптомите, каква е болеста. На сите им е познат терминот, но сепак сакаме луѓето да станат свесни дека на 10.000 деца четири се раѓаат со цистична фиброза. Едукацијата е основна за рано откривање на болеста. Во Македонија има 100 случаи на оваа болест, иако сметаме дека бројката е многу поголема пред се поради големиот број недијагностицирани деца и поради ненавременото откривање на болеста „,
изјави претседателката на Здружението за цистична фиброза Снежана Бојчин.

Страница 27 од 27

Помогнаа во реализација на идеата

Element PR & Corporate CommunicationsKOMA - Design & Print LabEam КонфекцијаЛаминати-Производство на композитни матерјалиТритекс ПрилепМарте Еко Цвет

Социјален Профил