www.cf.mk

Потребно е интегрално решение за болните со ЦФ: Соодветен болнички престој, интердисциплинирен тим, соодветна медикаментозна терапија и обезбедени помагала за физикална и инхалациона терапија со Програмите за ранливите групи при здравствените институции во земјава!
Се надеваме дека Проектот на Владата ќе ги опфати сите аспекти на една од најранливите и најнеопфатени категории на болни кај нас, ако како ултимативен показател се земе должина на преживување на болните кај нас во однос на другите ранливи категории на болни, па и тие со други ретки болести.

 

"Истакна дека инциденцата е 7 до 10 новозаболени секоја година.

- Она што за нас сега е многу значајно е тоа што болните од цистична фиброза ќе имаат многу добри услови за лекување и третман со што очекуваме да се унапреди третманот во оваа област, додаде Тодоров.

Директорот на Детската болница-Козле, Оливер Зафировски рече дека новиот центар има капацитет да ги згрижи сите болни од цистична фиброза во Република Македонија."

Повеќе на следниот линк http://vlada.mk/node/11935

Почитувани членови на Здружението,

Ве покануваме на состанок на Здружението на ден 19/03/2016 год. во 11:00 часот, со цел размена на информации во врска со најновите настани поврзани со ЦФ. 
Состанокот ќе се одржи во просториите на Центарот за дизајн и иновации, Јавна Соба - ул. 50 Дивизија 22, Скопје.
(Просториите се во непосредна близина на излезот од Клинички Центар, во правец кон Виталија, односно МВР)

Дневен ред:

1. Новини во третманот на ЦФ
2. Разно


На состанокот ќе присуствува и директорот на Детската болница - Козле, проф.др. Оливер Зафировски, кого може да го прашате за сите новини поврзани со ЦФ.

Со почит,
Снежана Бојчин, претседател.


Помогнаа во реализација на идеата

Element PR & Corporate CommunicationsKOMA - Design & Print LabEam КонфекцијаЛаминати-Производство на композитни матерјалиТритекс ПрилепМарте Еко Цвет

Социјален Профил