www.cf.mk

ИНФО
за членовите на Здружението за ЦФ и оние кои сакаат да се зачленат!

Следниот состанок на Здружението за цистична фиброза ќе се одржи на 29.10.2016г., со почеток во 11:00 часот во Амфитеатарот во Институтот за белодробни заболувања кај деца Козле, Скопје.

Дневен ред:

1. Извештај за VII ЈИЕ Конференција за ЦФ, одржана во Скопје
2. Финансиски извештај за конференцијата
3. Идни планови и заложби
4. Разно

Со почит,
Здружение за цистична фиброза

Помогнаа во реализација на идеата

Element PR & Corporate CommunicationsKOMA - Design & Print LabEam КонфекцијаЛаминати-Производство на композитни матерјалиТритекс ПрилепМарте Еко Цвет

Социјален Профил