www.cf.mk

Известување во врска со помагало –флатер

За да им излезе во пресрет на своите членови и на останатите пациенти со ЦФ Здружението за Цистична Фиброза ги известува родителите и пациентите дека ќе направи обид да обезбеди донација од помагала за физикална терапија-флатери.


Сите заинтересирани да  се пријават на веб страната на Здружението, за да имаме увид во потребите на пациентите. Формата тука:


Доколку не биде обезбедена целата потребна донација, предност ќе имаат членовите на Здружението за ЦФ,  според редоследот на пријавувањето.


Ви благодариме,

Помогнаа во реализација на идеата

Element PR & Corporate CommunicationsKOMA - Design & Print LabEam КонфекцијаЛаминати-Производство на композитни матерјалиТритекс ПрилепМарте Еко Цвет

Социјален Профил