www.cf.mk

Семинар - Физиотерапија и ЦФ 20-21 Октомври 2018

Следното на нашата агенда е мал подарок за нашите пациенти со ЦФ и членовите на ЗЦФ.Го приближуме третманот на болните со ЦФ до европските стандарди со едукација за аутогена дремнажа во домашни услови!

23 Септември 2018 Објавено во Новости Прочитано 1792 пати

Помогнаа во реализација на идеата

Element PR & Corporate CommunicationsKOMA - Design & Print LabEam КонфекцијаЛаминати-Производство на композитни матерјалиТритекс ПрилепМарте Еко Цвет

Социјален Профил