www.cf.mk

За Пациентите
Sample image

Цистичната фиброза е ретка болест, која кај европската популација афектира околу едно на 2500 новородени деца. Тоа значи дека на 10.000 деца родени секоја година четири ќе имаат цистична фиброза.
Цистичната фиброза (ЦФ) е генатска болест која ги афектира и машкиот и женскиот пол. Децата се раѓаат со ЦФ и тоа не се менува во текот на животот. Тоа значи дека цистичната фиброза не се добива како заразна болест или не поминува од едно на друго дете. Бидејќи детето е родено со ЦФ, таа е исто така позната како конгенитална или наследна болест.

Kлиника 

Историјат и програма на Центар за цистична фиброза

Центарот/Одделот за цистична фиброза (ЦФ) при Клиниката за детски болести е формиран 1998 година, како продолжение на претходно постоечкиот Отсек за цистична фиброза, кој постоеше во рамките на функционалната единица Оддел за доенче и метаболизам, со кој раководеше Проф.д-р Александра Гордова-Муратовска. За да се подобри прогнозата и квалитетот на животот на пациентите со ЦФ во Република Македонија, од 1996/97 година на Клиниката за детски болести се започна со реализирање на Програма за подобрување на третманот и целокупната грижа за овие болни. Главните задачи на Програмата беа:

Вие ќе изберете на кого и кога  да кажете дека вашето дете има ЦФ. Подоцна вашето дете ќе реши за себе кому ќе каже. Некои луѓе претпочитаат да не им кажат на другите за нивните проблеми и изборот треба да се почитува. Меѓутоа понекогаш  тоа може да биде смирување и утеха да имаш некој да зборуваш особено кога вашето дете има долго хронична состојба. Некои семејства наоѓаат утеха во религија и молитва.

Страница 1 од 3

Помогнаа во реализација на идеата

Element PR & Corporate CommunicationsKOMA - Design & Print LabEam КонфекцијаЛаминати-Производство на композитни матерјалиТритекс ПрилепМарте Еко Цвет

Социјален Профил