www.cf.mk

За Пациентите
Sample image

Едно од прашањата што родителите ги поставуваат е дали нивното дете може да добие друга полоша болест од ЦФ во текот на престојот во болницата.
Потребата од болница вообичаено значи дека се потребни посебни антибиотици во борбата  против инфекцијата на белите дробови. Ризикот да не дозволите вашето дете да оди во болница за спроведување на лекувањето ја зголемува екстремно ретката можност да добие полоша болест.

За повеќе информации обратете се до :

Секоја единка го наследува својот изглед од своите родители и нивните родители. Нешта како очи или боја на коса, висина и многу други физички карактеристики што го прават секој од нас она што е.

Цистичната фиброза е хронична болест која детето ќе ја има и понатаму во животот. Бара да биде исправно лекувана затоа што детето може да преживее, да има живот што е можно поблизок до нормалниот.

 

Помогнаа во реализација на идеата

Element PR & Corporate CommunicationsKOMA - Design & Print LabEam КонфекцијаЛаминати-Производство на композитни матерјалиТритекс ПрилепМарте Еко Цвет

Социјален Профил