www.cf.mk

Лекување
Kлиника 

Историјат и програма на Центар за цистична фиброза

Центарот/Одделот за цистична фиброза (ЦФ) при Клиниката за детски болести е формиран 1998 година, како продолжение на претходно постоечкиот Отсек за цистична фиброза, кој постоеше во рамките на функционалната единица Оддел за доенче и метаболизам, со кој раководеше Проф.д-р Александра Гордова-Муратовска. За да се подобри прогнозата и квалитетот на животот на пациентите со ЦФ во Република Македонија, од 1996/97 година на Клиниката за детски болести се започна со реализирање на Програма за подобрување на третманот и целокупната грижа за овие болни. Главните задачи на Програмата беа:

Помогнаа во реализација на идеата

Element PR & Corporate CommunicationsKOMA - Design & Print LabEam КонфекцијаЛаминати-Производство на композитни матерјалиТритекс ПрилепМарте Еко Цвет

Социјален Профил