www.cf.mk

zdravje_button

Имате златна можност да им го разубавите животот на болните со цистична фиброза! Здружението за цистична фиброза подолго време прави напори да се забрза процесот на обезбедување на адекватни услови за лекување и третман на болните со ЦФ.

log„Малкумина знаат какви се симптомите, каква е болеста. На сите им е познат терминот, но сепак сакаме луѓето да станат свесни дека на 10.000 деца четири се раѓаат со цистична фиброза. Едукацијата е основна за рано откривање на болеста. Во Македонија има 100 случаи на оваа болест, иако сметаме дека бројката е многу поголема пред се поради големиот број недијагностицирани деца и поради ненавременото откривање на болеста „,
изјави претседателката на Здружението за цистична фиброза Снежана Бојчин.

Страница 26 од 26

Помогнаа во реализација на идеата

Element PR & Corporate CommunicationsKOMA - Design & Print LabEam КонфекцијаЛаминати-Производство на композитни матерјалиТритекс ПрилепМарте Еко Цвет

Социјален Профил