www.cf.mk

Инхалационата терапија (Colistin, Pulmozim,Tobramicin), заедно со венската терапија е целесно префрлена во Детската Клиника Козле.
Пациентите со ЦФ таму ќе ги пречека обучен тим за ЦФ во кој има лекари пулмолози, кои ќе им ги направат сите неопходни испитувања на болните со ЦФ!
СО СРЕЌА и со убаво нека е...

СООПШТЕНИЕ

Годишното собрание на Здружението за ЦФ ќе се одржи на 16/април/2016г. во 11:00 часот, во салата за конференции при Детската Клиника Козле.

Во рамките на настанот предвидена е кратка прошетка и разглед нa објектот, со посебен осврт на собите за хоспитализација, но и на придружните помошни простории (сала за физикална терапија, кујна, сала за телеконференции и сл.) кои ќе им бидат на располагање на болните со ЦФ, во новиот објект. 
Сите заинтересирани ќе имаат можност да се запознаат со тимот на лекари кој ќе ги води болните, кои ќе одлучат своето лекување да го продолжат во овој Центар за ЦФ!

Потребно е интегрално решение за болните со ЦФ: Соодветен болнички престој, интердисциплинирен тим, соодветна медикаментозна терапија и обезбедени помагала за физикална и инхалациона терапија со Програмите за ранливите групи при здравствените институции во земјава!
Се надеваме дека Проектот на Владата ќе ги опфати сите аспекти на една од најранливите и најнеопфатени категории на болни кај нас, ако како ултимативен показател се земе должина на преживување на болните кај нас во однос на другите ранливи категории на болни, па и тие со други ретки болести.

 

"Истакна дека инциденцата е 7 до 10 новозаболени секоја година.

- Она што за нас сега е многу значајно е тоа што болните од цистична фиброза ќе имаат многу добри услови за лекување и третман со што очекуваме да се унапреди третманот во оваа област, додаде Тодоров.

Директорот на Детската болница-Козле, Оливер Зафировски рече дека новиот центар има капацитет да ги згрижи сите болни од цистична фиброза во Република Македонија."

Повеќе на следниот линк http://vlada.mk/node/11935

Помогнаа во реализација на идеата

Element PR & Corporate CommunicationsKOMA - Design & Print LabEam КонфекцијаЛаминати-Производство на композитни матерјалиТритекс ПрилепМарте Еко Цвет

Социјален Профил